Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων του τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Ι Δ Ρ Υ Μ Α   Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ω Ν   Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν

Ε Θ Ν Ι Κ Η    Μ Ο Ν Α Δ Α     Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   ERASMUS +

«Διαχείριση και Παρακολούθηση Σχεδίων 2015 της Βασικής Δράσης ΚΑ1/

Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων του τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων»

 

Παρασκευή 2/10/2015,10.45-11πμ:

 

 Α΄ ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης: Δρ Αναστασία Γκουβατζή, Α΄ Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) Θεσσαλονίκης

«Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή στην εκπαίδευση:

Εγκεκριμένο Σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2014 »

116000 Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά 

Εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά

Εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά SOS 1056

Ασφάλεια στο
Διαδίχτυο

Ενημερωτικός κόμβος Πανελλήνιου Σχολικού Διχτύου

Καταγγείλετε παράνομο
περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

safeline

Εάν το Διαδίκτυο δυσκολεύει τη ζωή
του παιδιού σας ζητείστε βοήθεια

Γραμμή βοήθειας για ασφαλές internet