Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων του τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Ι Δ Ρ Υ Μ Α   Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ω Ν   Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν

Ε Θ Ν Ι Κ Η    Μ Ο Ν Α Δ Α     Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   ERASMUS +

«Διαχείριση και Παρακολούθηση Σχεδίων 2015 της Βασικής Δράσης ΚΑ1/

Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων του τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων»

 

Παρασκευή 2/10/2015,10.45-11πμ:

 

 Α΄ ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης: Δρ Αναστασία Γκουβατζή, Α΄ Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) Θεσσαλονίκης

«Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή στην εκπαίδευση:

Εγκεκριμένο Σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2014 »

Διεύθυνση:  Χάλκης 8, Θέρμη, 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

(Δίπλα  από τα έπιπλα "Σταυρόπουλος")

Τ. Θ Δ5021

  
ΤΗΛ.  2310365013
   
ΦΑΞ. 2310649584

 

περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας

SCH

DIABIOUMATHISIS

noesis

116000 Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά 

Εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά

Εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά SOS 1056

Ασφάλεια στο
Διαδίχτυο

Ενημερωτικός κόμβος Πανελλήνιου Σχολικού Διχτύου

Καταγγείλετε παράνομο
περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

safeline

Εάν το Διαδίκτυο δυσκολεύει τη ζωή
του παιδιού σας ζητείστε βοήθεια

Γραμμή βοήθειας για ασφαλές internet