Εφαρμογή Πιλοτικού Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Ενισχυτική ΔιδασκαλίαΣτο πλαίσιο της συνεργασίας του Α΄ ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης με το Σχολικό Σύμβουλο της 7ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας κ. Αλέξανδρο Κόπτση, θα εφαρμοστεί Πιλοτικό πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας-ΛΑΜΔΑ, στα σχολεία αρμοδιότητάς του (Αριθμός έγκρισης:Πρ 38/22-9-2016/Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).  

Στο πρόγραμμα θα λάβουν μέρος οι Ειδικοί Παιδαγωγοί του Α΄ ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης: 

Στυλιανός Τακαρίδης, Αθανασία Ματσούκα  και  Ιωάννα Παπαδοπούλου. 

Στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων που θα συμμετάσχουν απεστάλη το παρακάτω υλικό:

1. Ο προγραμματισμός των δράσεων 

2. Η κατάσταση εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας

3. Βοηθητικό υλικό

4. Έντυπο τριμηνιαίων στόχων

5. Έντυπο περιεχομένου φακέλου μαθητή

6. Έντυπο περιγραφικής αξιολόγησης

7 ΑΜΔΕ 1-2

 

 

 

Για την ομάδα εργασίας

Η Αν. Προϊσταμένη                             Σχολικός Σύμβουλος

 

Δρ Aναστασία Γκουβατζή                Δρ Aλέξανδρος  Κόπτσης

116000 Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά 

Εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά

Εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά SOS 1056

Ασφάλεια στο
Διαδίχτυο

Ενημερωτικός κόμβος Πανελλήνιου Σχολικού Διχτύου

Καταγγείλετε παράνομο
περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

safeline

Εάν το Διαδίκτυο δυσκολεύει τη ζωή
του παιδιού σας ζητείστε βοήθεια

Γραμμή βοήθειας για ασφαλές internet